Zdravotnícke a obstarávacie služby

Všetky obstarávacie služby od vybratia receptov, nákupu a objednávania liekov v lekárni, dávkovania liekov až po ich podávanie klientovi, zabezpečuje náš zdravotný personál. Taktiež objednávanie na vyšetrenia, zabezpečenie sprievodu klienta na vyšetrenie a prepravu organizuje a koordinuje naša zdravotná sestra. Stará sa o celkovú agendu zdravotného stavu našich klientov a komunikuje s príbuznými o ich zmenách.

V DSS Studienka je zabezpečovaná ošetrovateľská služba 3 krát do týždňa prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Na podporu liečebného procesu sa v zariadení DSS Studienka používa i liečebná pomôcka BIOLAMPA.

Starostlivé ruky pre našich blízkych

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa