Stravovanie

Ako jedno z mála zariadení máme k dispozícií vlastnú kuchyňu, ktorá dodáva na príjemnej a rodinnej atmosfére. Skladba jedál, výber produktov a ich spracovanie je v súlade so zásadami zdravej výživy. Pravidelne sa konzultuje výber alebo zmena jedál s odborným zdravotným personálom, podľa potrieb, veku a zdravotného stavu našich klientov.

V dome sociálnej starostlivosti Studienka poskytujeme celodenné stravovanie, ktoré sa skladá z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere. Pri diabetickej diéte sa podávajú dve ľahšie večere.

Starostlivé ruky pre našich blízkych

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa