Cenník

Cenník poskytovaných služieb v DSS Studienka, platný od 1.12.2016.

 

1.Samoplatca:

– mesačná úhrada za poskytované sociálne služby                      od 700 do 900,- €

2. Klient spĺňajúci podmienky na poskytnutie sociálnych služieb, ktoré bol schválený príspevok v stupni odkázanosti V. a VI.:

– obslužné činnosti                                                                                           450,- €

Cenník služieb poskytovaných nad rámec sociálnych služieb, hradených paušálne na základe uzatvorenia samostatnej zmluvy:

 – zdravotné a obstarávacie služby                                                                 90,- €

 – rehabilitácie, cvičenia, masáže                                                                    50,- €

Starostlivé ruky pre našich blízkych

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa