Starostlivé ruky pre našich blízkych

Staroba alebo ťažké zdravotné situácie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a žiaľ nie vždy si s týmito situáciami už dokážeme poradiť vlastnými silami v rodinách. Takéto situácie vyžadujú od rodiny a blízkych obrovské nasadenie a často na úkor vlastných zdravotných síl a starostlivosti o rodinu.

Prichádza čas, keď umiestnenie starých rodičov, rodičov či iných blízkych príbuzných do zariadenia sociálnych služieb prestáva byť neochotou rodiny, ale nutnosťou a hlavne zabezpečením lepšieho komfortu, zdravotnej starostlivosti a sociálnej blízkosti ako by to dokázala vlastná rodina pre svojich najmilších a najbližších.

Je čas, aby sa aj ešte dnes samostatní seniori včas zaujímali o tieto zariadenia a boli pripravení v prípade potreby nájsť si miesto, kde o nich bude postarané podľa ich predstáv.

Náš dom sociálnej starostlivosti vznikol práve pre týchto ľudí.

 

Občianske združenie Senior klub Studienka je neziskovou organizáciou, ktorá prostredníctvom domu sociálnej starostlivosti Studienka poskytuje dva druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

Špecializované zariadenie má kapacitu 30 lôžok. Tento druh sociálnej služby je poskytovaný celoročnou pobytovou formou so zameraním sa na klientov s alzheimerovou, parkinsonovou chorobou, demenciou rôzneho typu etiológie a so sklerózou multiplex.

Domov sociálnych služieb s kapacitou už len dvoch miest je druh sociálnej služby, ktorá sa poskytuje týždennou pobytovou formou a poskytuje sa osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Komplexná starostlivosť 24 hodín denne

Rodinná atmosféra

Príjemné a čisté prostredie

Vlastná kuchyňa

Novinky a články

Voľný čas v DSS Studienka

Pre našich seniorov sa snažíme vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie a

Záhrada, naša radosť!

Po minuloročnej rekonštrukcií a rozšírení exteriéru  sa tešíme našim novým

Čo o nás povedali

  • Chceme Vám všetkým týmto poďakovať za našu mamičku, o ktorú je veľmi dobre postarané. Ošetrovateľky sú veľmi milé a náročnú prácu, ktorú vykonávajú okolo týchto ľudí – klobúk dolu, nie každý má k starým ľudom vzťah. Vždy je čistá, upravená a spokojná aj keď to nevie povedať, ale je to na nej vidieť. Sme šťastní, že je Vo Vašom zariadení a sme nadmieru spokojní. Ak sa ma niekto pýta na umiestnenie svojho rodiča, vždy v prvom rade odporúčam Vás – ak to Vaša kapacita dovolí.

  • …V DSS Studienka som našla všetko, čo som potrebovala pre svoju mamu. Milé, úprimné, láskavé a hlavne trpezlivé opatrovateľky, výbornú kuchyňu a v neposlednom rade vedenie tohto zariadenia. Krásne prostredie, domácu atmosféru, každodenné aktivity a samozrejme zdravotnú starostlivosť. …

Kde nás nájdete